Novosti

Uz podršku Sweden/USAID FARMA II projekta, 120 članova Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske prelazi na slobodni uzgoj stoke i počinju koristiti web aplikaciju za optimizaciju ishrane goveda za vrijeme laktacije. Pored toga, 20 poljoprivrednika će biti osposobljeno i opremljeno za vršenje umjetne oplodnje u njihovim stadima.

Ovih dana, uposlenici Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske (RS) ubrzano rade. Oni se bave nečim što nije učinjeno već više od deset godina. Uz podršku Sweden/USAID FARMA II projekta, održavaju obuku o umjetnoj oplodnji krava. Njihovi ciljevi su da pomognu poljoprivrednim proizvođačima da postanu samostalniji, povećaju prinose i zaradu, te poboljšaju kvalitet mlijeka.

Vještačka oplodnja

Prema riječima Aleksandra Marića, sekretara udruženja iz Banje Luke, osposobljavanje poljoprivrednika za izvođenje vještačke oplodnje donijeće nekoliko prednosti. „Poljoprivrednici će moći vršiti oplodnju kada su krave plodne, bez obzira da li je veterinar dostupan ili ne. Također, moći će odabrati bolje gene. Na taj način će moći da brže povećaju svoje stado, smanjiće troškove umjetne oplodnje i imaće veću zaradu.“

Aleksandar naglašava da je udruženje posljednji put organizovalo ovakvu vrstu obuke za farmere prije deset godina. Ova i druge obuke sada doprinose provođenju novog trenda kojim se sve veća odgovornost za dobrobit stoke prenosi s javnih institucija na poljoprivrednike. „U nekim razvijenijim zemljama farmeri mogu pružiti i medicinsku njegu govedima. To još uvijek nije slučaj ovdje, tako da farmeri moraju pozvati veterinara ako primijete da nešto nije u redu.“

Farmeru u BiH je dozvoljeno da vrši umjetnu oplodnju. Ipak, Udruženje je moralo dobiti ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS za provođenje obuke.

„Obučiti ćemo poljoprivrednike sa 20 farmi, a obezbijedićemo im i opremu za vještačku oplodnju. Prvo će dobiti teoretsku obuku, a praktična obuka u manjim grupama od šest do sedam poljoprivrednika vršiće se na tri različite farme,“ kaže Aleksandar.

Sweden/USAID FARMA II projekt će također štampati priručnik za umjetnu oplodnju, koji će se koristiti kao referentni dokument nakon završetka treninga.

Slobodni uzgoj i upotreba IT-a

Vještačka oplodnja krava nije jedina aktivnost koja zaokuplja Aleksandra i njegove kolege. Podrška koju pruža FARMA II se odnosi i na modernizaciju prehrane i uzgoja stoke.

„Sada razvijamo web aplikaciju koja će pomoći farmerima da pripreme optimalnu mješavine hrane za stoku na osnovu stočne hrane koju imaju na raspolaganju, bilo da je to kukuruz, sijeno, silaža ili koncentrat. Aplikacija će, na primjer, uzeti u obzir prosječnu veličinu životinje i fazu laktacije, a ti će se parametri koristiti za stvaranje optimalne mješavine stočne hrane, što će povećati prinose i kvalitet mlijeka i učiniti gazdinstva profitabilnijim,“ kaže Aleksandar.

„Uporedo s tim daćemo i smjernice za slobodni uzgoj stoke, u skladu sa EU normama i dobrom poljoprivrednom i higijenskom praksom u proizvodnji mlijeka. To će rezultirati boljim zdravljem stada, većom proizvodnjom mlijeka i boljom reprodukcijom. Također, to će nam pomoći da se pripremimo i za integraciju u EU kada god do nje došlo,“ on dodaje. „Ovim obukama ćemo obuhvatiti 120 većih poljoprivrednika.“

Povećanje proizvodnje mlijeka

Farmeri, njih 120, koji će proći obuke, imaju od 20 do 300 krava, a njihova edukacija je dobar početak. Udruženje poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske ima ukupno 500 članova. Godišnje proizvedu oko 40 miliona litara mlijeka koje prodaju prerađivačima mlijeka, uključujući Mlijekoprodukt, Meggle i MI99. Njihova proizvodnja čini 15 odsto od ukupno proizvedenog mlijeka u BiH i žele je povećati.

„Naše članove interesuje naučni pristup proizvodnji mlijeka i žele poboljšati svoje prakse. Mnogi od njih su farmeri već tri generacije i ovaj posao shvataju ozbiljno. Nastojimo da ispunimo najviše poljoprivredne standarde i norme proizvodnje. Na primjer, u Nemačkoj, jedna krava daje osam do deset hiljada litara mlijeka godišnje. Dok neki od naših farmera uspijevaju dobiti istu količinu, većina ih dobija tri do četiri hiljade i to želimo postepeno poboljšati,“ naglašava Aleksandar.

Tri različite obuke će se održati u periodu od augusta do septembra 2020. godine. Očekuje se da će do kraja godine svoju proizvodnju povećati za najmanje dva posto, a još mnogo više u godinama koje dolaze. Gledajući u budućnost, također planiraju uspostaviti online registar stada kako bi se mogla pratiti istorija svake životinje i poboljšati kvalitet stada stavljanjem fokusa na reprodukciju zdravijih i jačih krava i bikova.