Grantovi

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti u sektoru pčelarstva, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti ovdje:

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla ili Banja Luka), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 5. juna, 2017. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 5. maja u 11:00 sati). Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Planirani termini i lokacije informativnih sastanaka su sljedeći:
- Tuzla: 9. maj u 11:00 (prostorije Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb)
- Banja Luka: 10. maj u 13:00 (hotel Bosna, Kralja Petra I Karađorđevića 97)
- Bihać: 11. maj u 10:00 (hotel Kostelski Buk, Kostela bb)
- Sarajevo: 17. maj u 11:00 (Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10)
- Trebinje: 18. maj u 10:00 (HET, Obala Luke Vukalovića 2)
- Mostar: 18. maj u 14:00 (INTERA, Bišće polje bb)

Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili objavljena na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.